Συνδρομές Μελών

Συνδρομές Μελών

Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα για στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία και το ΓΕ.ΜΗ. Για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, άμεσες και έμμεσες, που παρέχουν τα Επιμελητήρια στις επιχειρήσεις, οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών του Επιμελητηρίου Λέσβου, διαμορφώνονται από 1/1/2015 ως ακολούθως:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Α.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε.

Ε.Ο.Ο.Σ.

 

100€

Ε.Π.Ε.

Ι.Κ.Ε.

Συν.Π.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.

 

 

70€

Ο.Ε.

Ε.Ε.

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε.

Αστικές Εταιρείες

Κοινοπραξίες

 

50€

Ατομικές Επιχειρήσεις

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων

 

20€

 

Ανταποδοτικές υπηρεσίες

Ενιαίο τέλος

Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής

  5,00 €

Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής

10,00 €

Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα Ασφαλιστικά ταμεία)

10,00 €

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους

  5,00 €

Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων

10,00 €

Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής

  5,00 €

Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ

10,00 €

 

 

 


Back to Top