Οικονομία του Νομού

Οικονομία του Νομού

Ο Νομός Λέσβου είναι από εκείνες τις νησιώτικες περιοχές οι οικονομίες των οποίων στηρίζονται κυρίως στην εκμετάλλευση των εντόπιων πλουτοπαραγωγικών πόρων.
Η οικονομία του Νομού στηρίζεται κατά κύριο λόγω στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα και το ακαθάριστο προϊόν ανά κεφαλή είναι περίπου στο 69,1% του αντίστοιχου της Ελλάδος.

Χαρακτηριστικό της τοπικής οικονομίας είναι το γεγονός ότι σήμερα (σε σύγκριση με άλλους νησιώτικους σχηματισμούς της Ελλάδος), στον Νομό Λέσβου έχουμε προσπάθειες δυναμικής ανάπτυξης αρκετών κλάδων της οικονομίας, αποφεύγοντας τη μονοκαλλιέργια που τον χαρακτήριζε παλιότερα και που επικεντρώνονταν κυρίως στην καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού.
Δείγμα αυτής της ανάπτυξης που αρχίζει από τα παλιότερα χρόνια είναι ο μεγάλος αριθμός αρχοντικών που υπάρχουν στο νησί της Λέσβου αλλά και αρκετές σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που συναντάμε και στα δύο νησιά.

Έτσι έχουμε στο νησί της Λέσβου ανάπτυξη μιας σειράς επιχειρήσεων ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, αρκετά δυναμικών σε πανελλήνιο επίπεδο. (Συγκεκριμένα υπάρχει μία επιχείρηση του κλάδου ποτών που εντάσσεται στις δέκα (10) μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας).

Η απόσταση του Νομού όμως από τον κύριο κορμό της Ελλάδος αποτέλεσε ανασταλτικό αναπτυξιακό παράγοντα κατά την περίοδο 1950-70.

Ο εκσυγχρονισμός των μεταφορών και η πύκνωση των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών δρομολογίων, σε συνδυασμό με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (-30%) και τα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων εξάλειψαν αυτό το πρόβλημα κι έτσι σήμερα ο Νομός Λέσβου προσφέρεται για πολλές επενδυτικές ευκαιρίες.


Back to Top