Στόχοι-Δράσεις

Στόχοι-Δράσεις

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των αναγκών των μελών του, το Επιμελητήριο Λέσβου έχει δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η προσπάθεια επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς:

Εκπαίδευση Επιχειρηματιών - Μελών:

Τα τελευταία χρόνια, το Επιμελητήριο έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης επιχειρηματιών μελών του, αλλά και εργαζομένων σε επιχειρήσεις μέλη του.
Ανάμεσα στις δραστηριότητες τους στον τομέα της κατάρτισης - επιμόρφωσης, εντάσσεται και η κοινοτική πρωτοβουλία ADAPT.
Επίσης το Επιμελητήριο συμμετέχει ως εταίρος, στην πρόταση, με τίτλο: European Trade Union - possible facilitators of engaging continuing Vocational Training an Organization Development arrangements.
     
Πρωτοβουλίες και προτάσεις υποστήριξης της δραστηριότητας των Επιχειρήσεων - Μελών:

Το Επιμελητήριο Λέσβου, συμμετείχε στην υλοποίηση προγράμματος "Πρότυπο Ολοκληρωμένο Δοκιμαστικό Σύστημα - ΠΡΟΟΔΟΣ", στο οποίο συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
     
Πρωτοβουλίες και προτάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη του Νομού:

Έτσι το Επιμελητήριο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην υλοποίηση διαφόρων έργων, καθώς επίσης και με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και με ιδιώτες.
     
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ:

Το ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λέσβου, και έχει σαν σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και προώθησης της απασχόλησης, αφενός μεν στα μέλη του Επιμελητηρίου, αλλά και στην τοπική κοινωνία της Λέσβου.                

Το Επιμελητήριο συμμετέχει με τα τοπικά προϊόντα του Νομού στις εκθέσεις IFE του Λονδίνου, FANCY FOOD στην Ν.Υόρκη, ANUGA Γερμανίας, Λίβανο, Ιορδανία και στην Έκθεση της Λευκωσίας. Εκδίδεται δίγλωσσος Επιχειρηματικός Οδηγός Ν.Λέσβου, που περιλαμβάνει όλες τις παραγωγικές επιχειρήσεις του Νομού, καθώς και έντυπα αφιερωμένα στο ούζο και το ελαιόλαδο σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Οι προσπάθειες που συνεχίζονται να καταβάλλονται σήμερα από το Επιμελητήριο Λέσβου, κατευθύνονται προς τον εκσυγχρονισμό και τη στήριξη των ΜΜΕ, τη προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς προσπαθεί να προβάλλει και να αξιοποιήσει τα φυσικά πλεονεκτήματα του νησιού, προωθώντας την τουριστική ανάπτυξη της Λέσβου, καθώς και την βελτίωση των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεών μας με Κύπρο, Τουρκία, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή.


Back to Top