Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2021.

Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2021.

Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής (Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2021.


Back to Top