Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της φύλαξης των χώρων του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της φύλαξης των χώρων του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της φύλαξης των χώρων του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»


Back to Top