Οριστικός Κατάλογος Βαθμολογικής Κατάστασης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ

Οριστικός Κατάλογος Βαθμολογικής Κατάστασης επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ" του ΕΠΑνΕΚ

Ανακοινώθηκε ο Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

 

Link: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=559


Back to Top