Πρόσκληση ΕΠΑνΕΚ με Τίτλο: Ψηφιακό Άλμα

Πρόσκληση ΕΠΑνΕΚ με Τίτλο: Ψηφιακό Άλμα

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ψηφιακό Αλμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Η δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 55.000 – 400.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο https://www.ependyseis.gr
(ii) διαρκεί από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018

Link: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=517


Back to Top