Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, CLLD/LEADER ΦΑΚΕΛΟΣ Β' : ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 31.08.2016

Περισσότερα
May 102016

Έκτακτη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα τις επιπτώσεις του προσφυγικού / μεταναστευτικού ζητήματος στον τουρισμό της Λέσβου και την εξεύρεση λύσεων της αρνητικής αυτής εξέλιξης.

Περισσότερα
Το Επιμελητήριο Λέσβου στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Κανονισμού Ξυλείας» και σε ότι αφορά την κατάρτιση του «Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης» και του «Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων» ενημερώνει...

Περισσότερα


Back to Top