Προσκλήσεις

Πρόσκληση ΕΠΑνΕΚ με Τίτλο: Ψηφιακό Άλμα

Περισσότερα


Πρόσκληση ΕΠΑνΕΚ με Τίτλο: Ψηφιακό Βήμα

Περισσότερα


Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Η Δράση χρηματοδοτεί τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από την πλευρά των δυνητικών δικαιούχων και για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των αιτήσεων χρηματοδότησης που θα υποβάλουν, ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης υποβολών η 18.01.2018.

Περισσότερα


Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας για την Χρηματοδότηση Αγοράς Εξοπλισμού σε Υφιστάμενα Αλιευτικά Σκάφη.

Περισσότερα


Back to Top