Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/τών υγρών καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Περισσότερα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  για προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Περισσότερα


Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός - 22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ¨ΚΙΛΚΙΣ¨ -  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Περισσότερα


Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Περισσότερα


Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Λήμνου

Περισσότερα


Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Κυλικείου

Περισσότερα


Διακήρυξη για την προμήθεια ειδών τροφίμων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περισσότερα


Απόφαση & ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Περισσότερα


Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Περισσότερα


Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Περισσότερα


Back to Top